Prijava za učešće na sastanku Dijaloga za mlade

Pozivaju se mladi sa područja Grada Bihaća, uzrasta od 15 do 30 godina (srednjoškolci/ke, studenti/ce, aktivisti/kinje, voditelji/ke omladinskih organizacija, volonteri/ke u zajednici), spremni za jačanje vlastitih kapaciteta i unapređenje kvalitete života lokalne zajednice da učestvuju na prvom sastanku koji se organizuje u okviru platforme “Dijalog za mlade”, u četvrtak,  21. jula, 2022 godine sa početkom u 11:30 h u prostorijama Startup Studio Bihać, ulica Bosanska 4.

Dijalog za mlade je platforma / prostor u okviru kojeg mladi ljudi imaju mogućnost da identifikuju potrebe, probleme i neiskorištene potencijale, te istovremeno ponude inicijative ili rješenja za unapređenje kvalitete vlastitog života i života lokalne zajednice. Ovakav način angažmana mladih direktno utiče na povećanje njihovog učešća u procesima donošenja odluka na lokalnom nivou, osnažuje ih i osigurava da se u punom kapacitetu iskoristi njihov potencijal. U okviru Dijaloga organizovati će se sastanci sa mladima za identifikaciju pitanja ali i odgovora od vitalnog značaja za njih u lokalnim zajednicama, te će ih ohrabriti da učestvuju u društvenom životu zajednice i bliže sarađuju sa lokalnim vlastima.

Nakon obavljenih nekoliko konsultativnih sastanaka sa mladima u okviru platforme “Dijalog za mlade”, biti će objavljen javni poziv za podršku omladinskim projektima na području Grada Bihaća putem kojeg će mladi imati priliku predložiti za finansiranje i sprovedbu one inicijative koje su prioritizirane u okvru konsultacija te one za koje procijene da će moći ohrabriti i angažovati mlade za učešće u životu lokalne zajednice.  

Dijalog za mlade je konsultativni mehanizam za aktivno uključivanje mladih u život zajednice. Organizuje se u okviru Regionalnog programa lokalne demokratije na Zapadnom Balkanu 2 – ReLOaD2, kojeg finansira Europska unija, a sprovodi Razvojni program Ujedinjenih nacija u Bosni i Hercegovini (UNDP) u partnerstvu sa Grad Bihać.

Link za prijavu!