Dodjela certifikata za doprinos u realizaciji Festivala engleskog jezika

 

Na Pedagoškom fakultetu je održana dodjela certifikata studentima koji su dali svoj doprinos u realizaciji projekta ELF – English Language Festival (Festival engleskog jezika).

Radi se o projektu koji je organizirao Odsjek za engleski jezik Pedagoškog fakulteta i Američki kutkak u Bihaću. Studenti su svojim učešćem na radionicama i u izvođenju seminara za nastavnike engleskog jezika doprinijeli njihovoj realizaciji i ostvarivanju ciljeva.

Također su imali priliku da iznesu svoje dojmove o sudjelovanju u projektu, te su izrazili želju da se studentima omogući više ovakvih projektnih prilika.