Pregled pisaca – rezultati II kolokvija

REZULTATI II KOLOKVIJA

PREGLED PISACA I DJELA U KNJIŽ. ZA DJECU

6.6. 2016.

Položili su sljedeći kandidati:

 1. Mediha Nuhanović 20
 2. Nermina Pehlić18
 3. Lamija Šahman 18
 4. Adna Mizić 16
 5. Edina Rahmanović 16
 6. Dajla Sedić 15
 7. Irnesa Čataković 13
 8. Durić Amra 13
 9. Šeherzada Žerić 13
 10. Dženisa Velić 12
 11. Amra Kapić 12