Predavanje na temu: Engaging with Linguistic Diversity in Global Cities: Arguing for ‘language hierarchy free’ policy and practice in education.

U ponedjeljak, 14.12.2020. godine od 16:00, dr. sc. Dina Mehmedbegović-Smith, University College London, održat će predavanje na temu: Engaging with Linguistic Diversity in Global Cities: Arguing for ‘language hierarchy free’ policy and practice in education. Ovo predavanje je nastavak naše suradnje s uvaženom profesoricom i drugo je u nizu od pet predavanja.

 

Ovo gostujuće predavanje je organizirano u sklopu projekta Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice BiH i Švicarske vlade, uz partnerstvo UNDP-a i IOM-a u BiH, pod nazivom “Dijaspora za razvoj” – D4D.

 

Predavanje će se održati preko MS Teams platforme i može mu se pristupiti preko sljedećeg linka koristeći Chrome ili Edge preglednike:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NDZiZWQxMzItODdiNC00Zjk4LThlNGEtMjdjYjE3MGJkODJh%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%229cf4f797-183d-4f60-bedd-858fbc84544c%22%2c%22Oid%22%3a%22bb9be0b7-0519-4ee3-ac8c-042ef773efcf%22%7d