Predavanja iz predmeta Bosanski jezik II

Predavanja iz predmeta Bosanski jezik II za odsjeke PO i RN će se održati u učionici broj 7 prema sljedećem rasporedu:

11.6.2016.

10.00-13.15h

13.45-17.00h

12.6.2016.

9.00-12.15h

12.45-16.00h

13.6.2016.

9.00-12.15h