Predavanja i vježbe u salama Stensa i JU Gimnazije Bihać)

Sve nastavne aktivnosti koje se vrše u salama SRC Stens i Gimnazije Bihać će se nastaviti održavati bez obzira na odluku o online nastavi u tekućoj sedmici.