Poziv za seminar u okviru predmeta Metodika nastave tjelesnog odgoja II

U okviru predmeta Metodika nastave tjelesnog odgoja II organiziran je seminar koji će održati profesorica kineziologije Jasmina Vlašić (Zagreb, R Hrvatska) koja se, između ostaloga, intenzivno bavi problematikom djece s poteškoćama u razvoju. Pozivamo studente i ostale zainteresirane da se odazovu seminaru koji će biti održan u petak, 14. juna 2019. godine s početkom u 10 sati na Pedagoškom fakultetu (učionica broj 7). Prisustvo studenata IV godine Odsjeka za razrednu nastavu i Odsjeka za predškolski odgoj na seminaru je obavezno!