Poziv studentima za uključivanje u rad Centra za osiguranje kvaliteta i internu evaluaciju Univerziteta

UNBI - GrbPoštovani studenti,

Centar za osiguranje kvaliteta i internu evaluaciju Univerziteta, u skladu s propisima Univerziteta, nudi zainteresovanim studentima mogućnost učešća u radu Centra.

Studenti će učestvovati u radu Centra ovisno od vlastitih mogućnosti i potreba Centra i obavljati aktivnosti u skladu sa godišnjim planom rada.

Više informacija o sistemu osiguranja kvaliteta na Univerzitetu možete naći na http://unbi.ba/index.php/osiguranje-kvaliteta odnosno uvidom u dokument http://unbi.ba/images/OsiguranjeKvaliteta/Pravilnik.pdf.

Uslovi za rad studenta unutar Centra jesu posjedovanje statusa studenta Univerziteta u Bihaću, te poznavanje rada na računaru. Rad u Centru je volonterskog karaktera i nije predviđena finansijska naknada.

Molimo sve zainteresovane studente da se prijave na e-mail adresu: kvalitet@unbi.ba. Uz prijavu je potrebno dostaviti kraću biografiju.

Ovaj poziv je otvoren do 23.11.2015. godine.