KONKURS / NATJEČAJ za izbor u naučno-nastavna zvanja

 

Konkurs_wNa osnovu člana 79. Zakona o visokom obrazovanju (“Sl. glasnik USK”, broj 8/09), člana  194. Statuta Univerziteta u Bihaću, i Odluke Senata Univerziteta u Bihaću broj: 06-6546/2015 od 8.10.2015. godine, Pedagoški fakultet Univerziteta u Bihaću, objavljuje

 

KONKURS / NATJEČAJ

za izbor u naučno-nastavna zvanja

 

 

  1. Uža naučna oblast Kineziološka biomedicina  – viši asistent – 1 izvršilac,
  2. Uža naučna oblast Računarstvo – asistent – 1 izvršilac.

USLOVI:

Pored općih uslova propisanih Zakonom o radu FBiH potrebno je da kandidati ispunjavaju posebne uslove propisane Zakonom o visokom obrazovanju (Sl.glasnik USK-a broj: 8/09) i članom 194. stav 3. i 5. Statuta Univerziteta u Bihaću (Upravni odbor Univerziteta u Bihaću broj: 01-1914/09 od 27.10.2009. godine, koji se nalazi na web stranici Univerziteta u Bihaću – www.unbi.ba).

 

PRIJAVA:

Kandidati su uz prijavu na konkurs/natječaj i biografiju (CV) obavezni dostaviti sljedeću dokumentaciju (original ili ovjerene kopije ne starije od šest mjeseci):

 

  1. Diploma: I i II ciklusa studija, (za poziciju pod brojem 1)
  2. Diploma I ciklusa studija, (za poziciju pod brojem 2)
  3. Uvjerenje o položenim ispitima sa ocjenama/prosjek ocjena (dodiplomskog i postdiplomskog studija),
  4. Izvod iz matične knjige rođenih,
  5. Uvjerenje o državljanstvu,
  6. Uvjerenje da se ne vodi krivični postupak (ne starije od tri mjeseca).
  7. Dokaz o poznavanju jednog svjetskog jezika, najmanje srednjeg nivoa (za poziciju pod brojem 2),
  8. Rješenje o nostrifikaciji diplome (ukoliko je diploma stečena u inostranstvu).

 

OGLAŠAVANJE I ROK DOSTAVLJANJA PRIJAVA:

Prijavu na konkurs/natječaj, odnosno sve tražene dokumente dostaviti u roku od 15 (petnaest) dana od dana objavljivanja, neposredno na protokol fakulteta ili putem pošte preporučeno na adresu:

 

UNIVERZITET U BIHAĆU

PEDAGOŠKI FAKULTET BIHAĆ

Žegar, Ul. Luke Marjanovića bb, 77 000 Bihać

sa naznakom:

“Prijava na konkurs za izbor u odgovarajuća naučno – nastavna zvanja”

Nepotpune, neuredne i neblagovremene prijave neće se uzimati u razmatranje.

 

UNIVERZITET U BIHAĆU

PEDAGOŠKI FAKULTET

D e k a n

Prof. dr. sc. Nijaz Skender