Poziv kandidatima po raspisanom javnom konkursu na poslove radnog mjesta “Sekretar fakulteta”

Komisija za provođenje procedure izbora kandidata po raspisanom Javnom konkursu

na poslove radnog mjesta „Sekretar fakulteta“ na Pedagoškom fakultetu Univerziteta u Bihaću

 

 

PREDMET: Poziv kandidatima, dostavlja se                 

                    

Poštovani,

 

                 Obavještavamo Vas da je Komisije za provođenju procedure izbora kandidata po raspisanom Javnom konkursu na poslove radnog mjesta „Sekretar fakulteta“ neodređeno vrijeme uz probni rad od šest mjeseci, a koji je objavljen u dnevnim novinama „Večernji list BH“ , web stranici Univerziteta u Bihaću i kod Službe za zapošljavanje USK-a dana 03.06.2021.godine imenovana od strane dekana Pedagoškog fakulteta Univerziteta u Bihaću, sastala se dana 15.07.2021.godine i utvrdila vrijeme i mjesto održavanja prethodne provjere sposobnosti kandidata testiranjem i putem intervjua.

                 Pozivate se da dana 22.07.2021.godine (četvrtak) u 9,00 sati pristupite provjeri radne sposobnosti putem testiranja sa praktičnim zadatkom u prostorije Pedagoškog fakulteta Univerziteta u Bihaću, ul. Luke Marjanovića bb, Žegar, Bihać.

Nakon što se izvrši provjera radne sposobnosti sa kandidatima će se obaviti intervju istog dana u 11,00 sati.

Pitanja koja će se postaviti kandidatima bit će vezana za opis poslova radnog mjesta „Sekretara fakulteta“ i obuhvati će sljedeće tematske  oblasti:

1.Zakon o visokom obrazovanju- prečišćen tekst (Sl.gl. USK-a, broj: 24/17 i 15/20)

2.Zakon o Univerzitetu u Bihaću- prečišćen tekst (Sl.gl. USK-a, broj: 24/17)

3.Statut Univerziteta u Bihaću, broj:01-1914/09 od 27.10.2009.g. i broj:06-7883/16 od 08. 12. 2016g.

4.Zakon o radu (Sl.novine  F BiH, broj:26/16 i 89/18)

5.Zakon o upravnom postupku (Sl. novine F Bih, broj:2/98 i 48/99

6.Pravilnik o radu Univerziteta u Bihaću, broj:01-1197/2017 od 22.02.2017.godine sa Izmjenama i      

   dopunama, broj:01-1828/2019 od 27.03.2019.g. i 01-5112/2019 od 16.10.2019.godine.

Kandidati su dužni pristupiti provjeri radne sposobnosti u tačno naznačeno vrijeme, u protivnom smatrat će se da su odustali od učešća u daljem postupku provođenja konkursne procedure.

Kandidati su dužni  da na traženje Komisije pokazati važeći identifikacioni dokument.

Kandidati su dužni pridržavati se propisanih epidemioloških mjera.

Scan originalnog poziva možete preuzeti na: Poziv kandidatima