Pismeni i usmeni – Sintaksa (1. ispitni rok)

Pismeni ispit iz Sintakse će biti odžan 5. 2. 2016. u 8.15h, a usmeni 5. 2. 2016. u 12. 00h!