Pedagoški fakultet od ove akademske godine bogatiji za 4 doktora nauka

Univerzitet u Bihaću danas je promovirao 4 doktora nauka koji su svoje doktorske disertacije odbranili na Univerzitetu u Bihaću te još 8 doktora koji su zvanja stekli na nekom od univerziteta u zemlji ili inostranstvu.

V.d. rektora Univerziteta u Bihaću, prof.dr. Nevzet Veladžić danas je promovirao Jasmina Hošića na čast doktora pedagoških nauka, oblast metodika muzičke kulture.Pored dr.sci. Jasmina Hošića, predstavljena su još tri doktora nauka sa Pedagoškog fakulteta, koji su svoje diplome stekli na drugim univerzitetima u zemlji. To su dr. sci. Sandra Novkinić, doktor humanističkih nauka iz oblasti engleske književnosti, te dr. sci. Alma Pehlivanović, doktor lingvističkih nauka i dr. sci. Mersina Mujagić, doktor lingvističkih nauka, obe iz oblasti engleskog jezika. Pedagoški fakultet je ovim pokazao da je svake akademske godine spremniji za izazove koje nosi savremeno obrazovanje i kadrovski popunjen kvalitetnim i educiranim nastavnim kadrom.