Održan trening trenera u okviru stručnog usavršavanja univerzitetskih nastavnika i saradnika TRAIN plus

Trening trenera u okviru projekta stručnog usavršavanja univerzitetskih nastavnika i saradnika „TRAIN+“ održan je 17. i 18. juna 2019. godine u prostorijama Centra za interdisciplinarne studije (CIS) Univerziteta u Sarajevu. Projekt se provodi od 2013. godine u cilju osnaživanja akademskog osoblja i realizira se uz interdisciplinarnu povezanost nastavnog osoblja svih univerziteta BiH. Kroz 8 modula, naši nastavnici će u skladu sa svojim kompetencijama, također realizirati TRAIN program od akademske 2019/2020. godine u okviru stručnog usavršavanja akademskog osoblja na Univerzitetu u Bihaću, a u cilju jačanja kvalitete visokog obrazovanja.

 

TRAIN tim UNBI čine: 
Doc.dr. Edin Dupanović Pedagoški fakultet za modul: Osnove andragoške djelatnosti u visokom obrazovanju,
Doc.dr. Šejla Bjelopoljak Pedagoški fakultet za modul: Didaktika VO,
Doc.dr. Lejla Ovčina Pedagoški fakultet za modul: Planiranje kurikuluma u VO,
Prof.dr. Bernardin Ibrahimpašić Pedagoški fakultet za modul: Istraživanje, naučno pisanje, i publiciranje ni/ui rezultata,
Prof.dr. Halid Makić Biotehnički fakultet za modul: Pripreme projektnih aplikacija i upravljanje projektnim ciklusom,
Doc.dr. Jasna Hamzabegović Tehnički fakultet za modul: Umrežavanje i timski rad,
Doc..dr. Minka Ćehić Tehnički fakultet za modul: Preduzetničke sposobnosti u visokom obrazovanju,
Prof.dr. Vildana Pečenković Pedagoški fakultet za modul: Komunikacija i vještine prezentiranja.