Ovo nam je škola: vrijeme pandemije i virtuelnih učionica

Umjesto u razredu, stojeći ispred učenika, Amila Žunić je ogledni čas obavila u virtuelnoj učionici, putem platforme ZOOM, iz svog dnevnog boravka…

 

BIHAĆ, 20. aprila – Pandemija koronavirusa promijenila način života u cijelom svijetu. Izlazak na ulicu postao je nezamisliv bez zaštitne opreme, nema više izlazaka ni druženja na koja smo navikli.

Zatvorene su brojne radnje, a oni kojima to priroda posla dozvoljava rade od kuće. Zatvorene su škole i fakulteti pa se nastava za sve odvija se putem digitalnih platformi. Na ovaj način i studenti obavljaju ogledne časove. Prvi takav na Univerzitetu u Bihaću zabilježili smo danas u stanu studentice četvrte godine Pedagoškog fakulteta Amile Žunić. Unaprijed pripremljen čas na kojem su učenici šestog razreda ponavljali već naučenu lekciju o deklinaciji pridjeva sada je trebalo provesti u djelo. I uspjela je zahvaljujući dobroj pripremi, suradnji sa mentoricom i učenicima. 

 

Izvor: http://www.rtvusk.ba/vijest/ovo-nam-je-skola-vrijeme-pandemije-i-virtuelnih-ucionica/38352