Opća psihologija – rezultati i upis ocjena

Rezultati završnog ispita iz predmeta Opća psihologija mogu se pogledati u prilogu:Rezultati završnog 27.1.2016

Upis ocjena za studente koji su položili predmet: petak, 29.1.2016. u 10:00 sati