Odluka Senata Univerziteta o produženju upisnog roka

UNBI - Grb

Dokument možete preuzeti na sljedećem linku: Produzenje upisnog roka