Rang lista i spisak primljenih kandidata za upis u prvu (I) godinu Prvog ciklusa studija na Pedagoškom fakultetu Univerziteta u Bihaću u akademsku 2016-17. godinu (II upisni rok).

Rang lista i spisak primljenih kandidata za upis u prvu (I) godinu Prvog ciklusa studija na Pedagoškom fakultetu Univerziteta u Bihaću u akademsku 2016-17. godinu (II upisni rok).