Obilježen međunarodni dan dječije knjige

Međunarodni dan dječije knjige (International Children’s Book Day) svake se godine obilježava 2. aprila, na dan rođenja Hansa Christiana Andersena. Tim povodom, studenti Pedagoškog fakulteta Odsjeka za predškolski odgoj u saradnji sa Kantonalnom i univerzitetskom bibliotekom u Bihaću, organizirali su lutkarsku predstavu i radionicu za djecu predškolskog uzrasta iz vrtića „Pinkio“. Pričajući i izvodeći Andersenove bajke studenti Pedagoškog fakulteta imali su priliku susresti se sa praksom već u početnim godinama studija. Cilj je ukazati na važnost dječije književnosti i ljubavi prema čitanju, a što doprinosi kognitivnom, socijalnom i emocionalnom razvoju svakog djeteta.