Obavijest o implementaciji i dostupnosti e-learning sistema Adobe Connect na Univerzitetu u Bihaću

AC-websiteOvim putem Vas s ponosom obavještavamo da je Univerzitet u Bihaću uspješno implementirao e-leraning sistem, tj. sistem za saradnju i učenje na daljinu. Naime radi se o Adobe Connect sistemu koji koriste vodeći svjetski univerziteti i edukacijske ustanove. Univerzitet u Bihaću je jedan od prvih javnih univerziteta u Bosni i Hercegovini koji će koristiti ovaj sistem na kompletnom univerzitetu.

Adobe Connect inovativan je programski sistem za saradnju i učenje na daljinu, u virtualnom prostoru posredstvom weba. Omogućava komuniciranje sa polaznicima i poslovnim partnerima bez obzira gdje se nalaze, bez prepreka i ograničenja. U sebi objedinjava raznovrsne komunikacije u realnom vremenu (sinhrono, on-line) i na zahtjev (asinhrono, on- demand), što ga čini jedinstvenim sistemom na tržištu. Upotrebljava se za sve vrste komuniciranja, od svakodnevnih sastanaka, prezentacija, vvebinara i podrške, do treninga i složenih eLeaming sistema. Struktura Adobe Connecta je modularna, tako da korisnik može odabrati onaj modul, ili više njih, koji najbolje odgovara njegovim potrebama.

Ukratko, Adobe Connect omogućuje značajna unaprjeđenja produktivnosti i prijenosa znanja, uz dramatična sniženja troškova i uštede u vremenu.

Adobe Connect je standardna web aplikacija koja je dostupna svim klijentskim platformama, a podržava sve standardne Internet preglednike (Firefox, Chrome, Internet Explorer – danas Edge itd.) na svim Desktop platformama – Windows, Linux, Mac, a podržane su i mobilne platforme kao što su Android, iOS itd. Postoji i posebna mobilna aplikacija za ove platforme.

Univerzitet u Bihaću prilikom implementacije ovog sistema vodio se s ciljem modernizacije i praćenje koraka razvoja informacionih tehnologija 21. stoljeća, kao i ostvarivanjem uštede u vidu smanjenja putnih troškova i noćenja spoljnih saradnika.