Novo izdanje: Univerzitetski udžbenik ‘E-Inkluzija’ autorice Šejle Bjelopoljak 

Udžbenik je nastao kao odgovor na obrazovanje studenata, nastavnika, stručnih saradnika, asistenata u nastavi i iskazanu potrebu da se prilagode trenutno korišteni asistivni resursi, selektiraju na jedno mjesto s detaljnim uputama za primjenu i učine pristupačnim za buduće generacije.

Izdavači su Pedagoški fakultet Univerziteta u Bihaću i COI Step By Step