Novi ciklus dopunskog Pedagoško-psihološkog i Didaktičko-metodičkog programa

Obavještavaju se svi zainteresirani kandidati da prijave za novi ciklus programa dopunskog Pedagoško-pishološkog i Didaktičko-metodičkog obrazovanja mogu podnijeti u na e-mail adresu pfb@unbi.ba ili na broj telefona 037/229-880 u periodu od 08.03.2022. do 30.03.2022.