Nadoknada – novi raspored (Almira Džanić)

Vježbe iz Morfologije, Uporedne gramatike i Norme i kulture jezika neće biti održane u srijedu i četvrtak (9. i 10. 12. 2015. godine)! Nadoknada za iste će biti održana po sljedećem rasporedu (novom rasporedu):

Morfologija – 14. 12. 2015.  od 15. 45 do 17. 15h

Uporedna gramatika slavenskih jezika – 15. 12. 2015.  od 13. 00 – 13. 45h

Norma i kultura jezika – 15. 12. 2015. od 15. 45 do 17. 15h

 

Nastava u ponedjeljak i utorak (7. i 8. 12. 2015. godine) će biti održana po ustaljenom rasporedu:

Sintaksa (7. 12. 2015. godine) od 13h

Grafolingvistika (8. 12. 2015. godine) od 14h

 

Kontakt: dzanic_almira@hotmail.com ili almira.dzanic@pfb.