Javni poziv Ambasade Sjedinjenih Američkih Država

download

Ambasada Sjedinjenih Američkih Država je raspisala javni poziv za financiranje projekata kroz sljedeće programe:

 1. Program za male grantove Demokratske komisije,
 2. Program osnaživanja žena,
 3. Međuetničko pomirenje i program za mlade.

Kroz prvi program podrška se daje projektima sljedeće tematike:

 • antikorupcija,
 • ljudska prava (uključujući i osobe sa invaliditetom i LGBT populaciju),
 • zapošljavanje mladih (samozapošljavanje, društveno poduzetništvo),
 • kampanje koje potiču učešće u izborima,
 • transparentnost vlasti,
 • okoliš (energetska efikasnost, klimatske promjene, zagađenje zraka i upravljanje otpadom),
 • mediji,
 • aktivizam mladih,
 • euro-atlanske integracije,

Kroz drugi program financiraju se projekti koji se tiču promocije liderstva žena i političkog, ekonomskog, i društvenog napredovanja žena u BiH kroz teme:

 • zapošljavanja (ne stručnog obrazovanja),
 • učešća u politici, sa dodatnim naglaskom na kampanje za izlazak na izbore,
 • sprječavanje rodnog nasilja,
 • javne kampanje za podizanje svijesti o bolestima žena.

Treći program podržava inicijative za promociju saradnje , tolerancije i promocije između etnički i geografski različitih zajednica u BiH. Projekti koji uključuju sljedeće teme imaće prioritet pri odabiru:

 • podijeljene zajednice: Projekti koji podržavaju susjedne ili bliske zajednice koje su imale malo kontakta nakon rata,
 • podijeljene škole/obrazovanje
 • STEAM projekti: projekti koji se fokusiraju na studije u nauci, tehnologiji, injžinjerstvu, umjetnosti, robotici i matematicim, sa snažnom međuetničkom komponentom pomirenja,
 • vraćanje digniteta žrtvama rata – projekti mladih koji se bave ovom tematikom,
 • marginalizirane grupe – projekti koji promovišu učešće marginalizirianih grupa, uključujući osobe sa invaliditetom, osobe sa posebnim potrebama, osobe sa teškim socio-ekonomskim statusom, LGBT populacija, Romi i ostali
 • Pomirenje žrtava rata: projekti koji promovišu dugoročno pomirenje, mir i sigurnost

Rok za prijave je 30. decembar 2015. godine, a svaka ustanova može prijaviti jedan projekat po programu.