Nadoknada – Grafolingvistika i Uporedna gramatika slavenskih jezika

Ponedjeljak (30. 11. 2015. godine):

Uporedna gramatika slavenskih jezika – 15.30h

Grafolingvistika – 16. 30