Na Pedagoškom fakultetu održana Prva Interdisciplinarna konferencija EDUCO

 

U organizaciji Pedagoškog fakultetu Univerziteta u Bihaću 17. i 18. aprila održana je Prva međunarodna interdisciplinarna konferencija Savremeni pristupi u nauci, istraživanju i obrazovanju EDUCO. U protekla dva dana, istraživanja u oblasti prirodnih, društvenih i humanističkih nauka predstavilo je preko 30 učesnika iz Bosne i Hercegovine i zemalja regiona. Radovi izloženi na konferenciji, nakon postupka recenzije, biti će objavljeni u tematskom broju časopisa Post Scriptum. Konferencija su podržali Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta u Vladi Unsko-sanskog kantona i Step by Step.