Na Pedagoškom fakultetu danas održano pozivno predavanje na temu „Kulture svakodnevnog života“

0-02-05-297bf7d04795bbe06155ac179838906d34a6b9f0e35ba353fc2ce27f424877e3_9b9eb3a1a15c11f1

Pedagoški fakultet je danas dočekao 25 generaciju studenata, koji su se opredijelili za jedan od sedam postojećih studijskih programa. Tim povodom, brucoše je dočekao prodekan za nastavu prof. dr. Edin Dupanović i voditelji odsjeka, te ih upoznali sa pravilima u ovoj akademskoj zajednici. Studentima se obratila i prorektorica za naučno-istraživački rad Univerziteta u Bihaću, red. prof. Amela Čolić, koja je čestitala studentima na odabiru željenog studija te napomenula na potrebu trajnog općeg i stručnog usavršavanja uz poštivanje etičkog kodeksa poziva te na svojstvima ličnosti, ne samo sa znanjem već i etičkim, pedagoškim, didaktičkim i komunikativnim sposobnostima.

Prvo predavanje na temu „Kulture svakodnevnog života“ studentima je održao redovni profesor Hajrudin Hromadžić. Prof. dr.  Hromadžić već niz godina živi i radi na relaciji Rijeka-Zagreb i predaje na nekoliko kolegija iz oblasti sociologije i kulturalnih studija. U širem kontekstu prof. dr. Hromadžić je nastojao obuhvatiti bitne momente razvoja kulturalnih studija od 60-ih godina do danas s posebnim osvrtom na kulturalne prakse i kulturologe koji su kroz svoje teorije nastojali ukazati na značaj invencije svakodnevice. Širok dijapazon otvorenih tema, Hromadžić je uspješno zatvorio zaključcima da se značaj kulturalnih studija ogleda u njihovoj interdisciplinarnosti te mogućnosti da se njima odgovori na mnoge izazove koje nam nose svakodnevni -izmi, a posebno onaj pod okriljem postmodernizma. Sigurno je prof. dr. Hromadžić ovim predavanjem napravio dobar uvod u novu akademsku godinu, ali i najavio mnoge teme kojima će se baviti studenti Pedagoškog fakulteta u narednom periodu.