MF, TOS: Rezultati prvog kolokvija iz Bosanskoga jezika

Položili su:

  1. Šejla Jusić (MF) – 16 bodova
  2. Belma Vatić (MF) – 16 bodova
  3. Dino Kuduzović (MF) – 12 bodova
  4. Nahid Julardžija (TOS) – 12 bodova
  5. Veldin Pajazetović (MF) – 12 bodova
  6. Derviša Hadžalić (MF) – 12 bodova

Ostali studenti nisu položili.

Uvid u radove: ponedjeljak, 30. 11. u 12 sati.