Matematika I

Vježbe iz Matematike I će se održati  u petak, 29.11.2013. s početkom u 12.30h

Prvi kolokvij iz Matematike I će se održati  u ponedjeljak, 2.12.2013. s početkom u 12.45h