Maria Sklodowska-Curie Individual Fellowship – Horizon 2020

horizon_2020Od našeg partnerskog Univerziteta Primorska iz Slovenije smo zaprimili poziv za prijavu na Marie Sklodowska-Curie Individual Fellowships-Horizon 2020 (MSCA-IF-20169) program stipendiranja, koji će biti objavljen 14. aprila 2016. godine unutar Evropskog programa za istraživanje i inovacije – Horizon 2020.

Univerzitet Primorska poziva sve strane istraživače da se prijave za grant i da pri tom odaberu upravo taj Univerzitet.

Individualne stipendije nude prilike za sticanje i prenos novih znanja, kao i da rade na istraživanju i inovacijama unutar i van Evrope.

Marie Sklodovvska-Curie aktivnost ima za cilj da podrži razvoj karijera i obuke istraživača sa fokusom na inovacijske vještine u svim naučnim oblastima putem međunarodne i intersektorske mobilnosti.

Rok za prijavu na ovaj program stipendiranja je 14. septembar 2016. godine, a više informacija možete pronaći na sljedećem linku:

http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en/h2020-section/marie-sklodowska-curie-actions.