BJK, II ciklus: Ispit iz Retorike

Usmeni ispit iz Retorike održat će se u subotu sa početkom u 17.00h.