Kurs za mlade istraživače u društvenim naukama

RRWB

Obavještavamo sve zainteresirane da će se u periodu od 11. do 18. aprila 2016. godine u Sarajevu održati kurs za mlade istraživače u društvenim naukama. Tema kursa jeste metodologija istraživanja u društvenim naukama, a omogućava mladim istraživačima da unaprijede svoje metodološke, analitičke i vještine pisanja. Kurs je osmišljen za mlade istraživače koji trenutno rade na nekom istraživačkom projektu u oblasti društvenih nauka na nekoj visokoškolskoj ustanovi ili istraživačkom centru, koji su stekli svoju master diplomu na nekoj obrazovnoj ustanovi na području Zapadnog Balkana i koji žive i rade u regionu.

Istraživačka akademija je dizajnirana kao ljetna škola sa nekoliko povezanih jednodnevnih modula, gdje će mladi istraživači imati priliku da prođu kroz sve stadije istraživačkog procesa, a same sesije su interaktivnog i praktičnog karaktera. Troškove smještaja, putne troškove i troškove treninga snose organizatori, koji će odabrati 35 najuspješnijih kandidata.

Ko se može prijaviti?

–              Mladi istraživači (sa završenim master studijima ili na početku doktorskih studija) sa maksimalno tri godine iskustva u istraživanjima u oblasti društevnih nauka,

–              Trenutno povezani sa nekim istraživačkim institutom ili univerzitetom,

–              Trenutno rade na nekom istraživačkom projektu kao istraživač (pomoćnik u istraživanju, mladi istraživač ili sl.)

–              Imaju minimalno jedan objavljen istraživački rad,

–              Dobro poznavanje engleskog jezika.

Rok za prijave je 15. januar 2015. godine, a sve detalje o načinu prijave možete pronaći na linku

http://www.rrpp-westernbalkans.net/en/News/Call-for-Participants-Research-Academy-Sarajevo.html