Odluka o kriterijima prijema kandidata za upis u I godinu I ciklusa studija na fakultete UNBI 21.6.2021.