II: Raspored predavanja iz Historije BiH srednjeg vijeka i Opće historije srednjeg vijeka

Predavanja iz predmeta Historija BiH srednjeg vijeka i Opća historija srednjeg vijeka bit će održana prema sljedećem rasporedu:

petak, 4. 12.

  1. 00 – 11. 30 Historija BiH srednjeg vijeka

13. 45 – 19. 00 Historija BiH srednjeg vijeka

subota, 5. 12.

  1. 00 – 17. 00 Historija BiH srednjeg vijeka

nedjelja, 6. 12.

9. 00 – 13. 00   Historija BiH srednjeg vijeka

13. 00 – 15. 30 Opća historija srednjeg vijeka