II: Predavanja iz predmeta Historija BiH srednjeg vijeka

Predavanja iz predmeta Historija BiH srednjeg vijeka bit će održana prema sljedećem rasporedu:

petak, 21. 11.

10. 00 – 11. 30

13. 45 – 19. 00

subota, 22. 11.

10. 00 – 17. 00

nedjelja, 23. 11.

8. 00 – 15. 00