I: Predavanja iz predmeta Opća historija starog vijeka

Predavanja iz predmeta Opća historija starog vijeka bit će održana prema sljedećem rasporedu:

subota, 21. 11.

9. 00 – 16. 00

nedjelja, 22. 11.

9. 00 – 16. 00