I, IV: Raspored predavanja iz Grafolingvistike i Lingvostilistike

Predavanja iz Grafolingvistike i Lingvostilistike bit će održana prema sljedećem rasporedu:

Petak, 8. 1.

11. 00 – 14. 30    Grafolingvistika

14. 45 – 18. 15   Lingvostilistika

Subota, 9. 1.

9.00 – 12. 30     Lingvostilistika

12. 45 – 16. 15   Grafolingvistika

Nedjelja, 10. 1.

8. 00 -11. 30    Lingvostilistika

11. 45 – 15. 15    Grafolingvistika