I, IV: Predavanja iz Fonetike i fonologije i Norme i kulture jezika

Predavanja će biti održana prema sljedećem rasporedu:

petak, 8. 1.

  1. 00 – 14. 30   Norma i kultura jezika
  2. 45 – 18. 15   Fonetika i fonologija sa ortoepijom i ortografijom

subota, 9. 1.

  1. 00 – 12. 30  Fonetika i fonologija sa ortoepijom i ortografijom
  2. 45 – 16. 15   Norma i kultura jezika

nedjelja, 10. 1.

  1. 00 -11. 30    Fonetika i fonologija sa ortoepijom i ortografijom