Humanity in Action BiH – „Gamifying EU Realities inBIH: Board Games Paving Ways to Youth Engagement in EU-related Matters in BiH“

Humanity in Action BiH organizuje projekat pod nazivom „Gamifying EU Realities inBIH: Board Games Paving Ways to Youth Engagement in EU-related Matters in BiH“uz podršku Evropske Unije i British Councila u BiH. Program je fokusiran na edukacijumladih u BiH o Evropskoj Uniji, relevantnim EU procesima i EU integracijama u BiH ukontekstu građanskih i demokratskih angažmana mladih u lokalnim zajednicama i udrugim sferama kreiranja javnih politika kroz društvene igre.
Poziv se primarno odnosi na punoljetne srednjoškolce_ke i studente_icedodiplomskog studija na svim visokoškolskim ustanovama u Bosni i Hercegovini, ali iprijave studenata_tica sa viših godina će se uzeti u razmatranje.

 • Program se sastoji iz sljedećih komponenti:
  Trodnevna radionica u Sarajevu
  (mart 2022. godine) koja ima za cilj omogućitiučesnicima_ama da se podijele u tri grupe te uz dodijeljenog mentora_icu krenu uproces kreiranja društvene igre koja će proći niz faza testiranja. Učesnici_e će imatipriliku uz mentorstvo stručnjaka_inja da mapiraju oblasti koje se trebaju istaći iadresirati kada je u pitanju EU, njeni procesi i integracije BiH.
 • Testiranje društvenih igara
  (mart 2022. – april 2022. godine) će omogućitiučesnicima_ama da u svojim lokalnim zajednicama kreiraju pilot testiranja svojihdruštvenih igara kako bi provjerili funkcionalnost i smisao igre. Ova faza projekta pružapriliku da učesnici promovišu svoje kreacije, približe ovu tematiku svojim lokalnimzajednicama.
 • Kreiranje video tutorijala
  (maj 2022. godine) će omogućiti budućim učesnicima oveigre da se upoznaju sa idejom koja se krije iza igre te da uz krati tutorijal naučeosnovne korake i pravila koja prate igre.
 • Promocija rezultata grupnih projekata
  (maj 2022. – juni 2022. godine) u medijima,lokalnim vlastima i lokalnim zajednicama u kojima su implementirani projekti.

Sve troškove snosi organizator.

Prijavite se do 13. marta 2022. godine do 23:59 preko formulara na linku: https://humanityinaction.wufoo.com/forms/z1xe0chw06kw6kh/
Više informacija na: www.humanityinaction.org/country/bosnia-herzegovina/
www.facebook.com/hiabih
k.hodzic@humanityinaction.org