Gostujuća predavanja prof. dr. Amre Šabić El-Rayess

U toku maja 2021. godine studenti i osoblje Univerziteta u Bihaću imaju priliku prisustvovati ciklusu online predavanja Bišćanke sa adresom u Sjedinjenim Američkim Državama, autorice knjige The Cat I Never Named i profesorice Univerziteta Columbia u New Yorku prof. dr. Amre Šabić El-Rayess.

Predavanja se realiziraju u okviru projekta “Dijaspora za razvoj” pri Ministarstvu za ljudska prava i izbjeglice Bosne i Hercegovine i Vlade Švicarske u partnerstvu sa organizacijama UNDP i IOM. Ciklus predavanja odvijaće se na Pedagoškom, Ekonomskom i Islamskom pedagoškom fakultetu, a tokom predavaja profesorica Šabić El-Rayess će prisutnima podijeliti svoja stručna znanja i iskustva iz sljedećih oblasti: 

  • 5. maj Pedagoški fakultet – predavanje na temu knjige The Cat I Never Named
  • 12. maj Pedagoški fakultet – predavanje na temu obrazovnih sistema i društvenih transformacija, načina na koje obrazovanje igra krucijalnu ulogu u društvu kroz primjere drugih država; 
  • 19. maj Ekonomski fakultet – uloga elite, korupcije, politike, ekonomije i meritokratije u razvoju i društvenim transformacijama; 
  • 27. maj Islamski pedagoški fakultet – Islamofobija i radikalizacija. 

Sva predavanja će biti održana u terminima od 16 do 18h, a otvorena su za sve zainteresirane. Pristup predavanjima omogućen je putem MS Teams platforme.

Svi zainteresirani link predavanja mogu dobiti putem maila dzalila.muharemagic@unbi.ba.