Erasmus+ poziv za nastavnike Univerziteta u Bihaću – gostujuća predavanja i obuke na Univerzitetu prirodnih nauka i tehnologije Wroclaw, Poljska

Univerzitet prirodnih nauka i tehnologije Wroclaw, Poljska kroz partnerstvo sa Univerzitetom u Bihaću, raspisao je poziv za nastavnike našeg Univerziteta za stipendiranje studijskog boravka nastavnika na jednom od njihovih fakulteta (Arhitektonski fakultet, Građevinski fakultet, Hemijski fakultet, Elektrotehnički fakultet, Rudarski fakultet, Fakultet zaštite okoliša, Fakultet informatike i menadžmenta, Mašinski fakultet, Tehnološki fakultet, Matematički fakultet).

Mobilnost se odvija u okviru Erasmus+ programa Međunarodna kreditna mobilnost, a boravak nastavnika podrazumijeva održavanje gostujućih predavanja (1 stipendija) ili obuke (1 stipendija). Svi troškovi studijskog boravka su pokriveni iz sredstava Erasmus+ programa, a za ostvarenje mobilnosti potrebno je da kandidati uspostave kontakt sa kontakt osobama relevantnih fakulteta. Sve kontakt osobe navedene su na linku http://dwm.pwr.edu.pl/en/international-students/exchange-erasmus/incoming/erasmus-plus/faculty-departmental-coordinators .

Prijava kandidata odvija se preko Ureda za međunarodnu saradnju Univerziteta u Bihaću, a zainteresirani nastavnici se mogu javiti na mail dzalila.muharemagic@unbi.ba najkasnije do 3. februara 2017. godine.