Eng. knjiž. od poč. do kr.17.st – II kolokvij-rezultati

II kolokvij (esej) su položili:

Dervić Elvin                   10

Hamzić Amela                9

Demirović Jasmina       8

Kartal Edina                    7

Čelan Vanja                     6

Isaković Sara                   6

Uvid u radove i konsultacije, kao i uvid u kompletnu listu predispitnih ktivnosti se mogu obaviti u petak, 22.1. 2016. od 10.00 do 12.00