BJK IV: Ispit iz Uvoda u kulturalne studije i Postmodernizma (apsolventski rok)

Usmeni ispit iz predmeta Uvod u kuluturalne studije i Postmodernizam održat će se u petak, 13.11. sa početkom u 10.00h.