Završni ispiti iz Baza podataka, Uvoda u računarstvo, Računarske mreže i Internet

Završni ispiti iz Baza podataka, Uvoda u računarstvo, Računarske mreže i Internet kod profesora doc.dr.sc. Jasmin Ćosić će se održati u dana 16.09.2016.g. i 22.09.2016.g. od 10:30 sati ! NAPOMENA: Za termine kolokvija studenti treba da se  obrate asistentu i uopće sve vezano za kolokvije, seminarske radove, zadaće i slično treba da dogovaraju sa asistentima.

Leave a Reply