Vježbe iz predmeta Historija BiH osmanskog perioda

Vježbe iz predmeta Historija BiH osmanskog perioda održat će se prema sljedećem rasporedu:

20.5. 2016. (petak)

12 :00 – 19:00

  1. 5. 2016. (subota)

9:00 – 14:00

  1. 5. 2016. (nedjelja)

8:00 – 13:00