Virtuelna razmjena studenata Odsjeka za engleski jezik i književnost

U toku aprila i maja 2022. godine, studenti Odsjeka za engleski jezik i književnost učestvovali su u virtuelnoj razmjeni sa studentima iz Constantine the Philosopher’s University u Nitri, Slovačka, te Hosei Universiteta u Tokiju, Japan. Razmjena se odvijala u okviru vježbi na predmetu Savremeni engelski jezik.

U toku razmjene održavani su zajednički online časovi, koji su pored gradiva za razvijanje jezičkih i komunikacijskih vještina, omogućili studentima da komuniciraju sa svojim vršnjacima iz Slovačke i Japana, te razmijene informacije o svom studentskom životu, kulturi i tradiciji.

Po završetku zajedničkih aktivnosti, reakcije studenata na ovakav vid saradnje bile su jako pozitivne, te su iskazali interes za slične aktivnosti i u budućnosti.