Usmeni ispiti/upis ocjena kod dr. sc. Đure Blažeke

Usmeni ispiti iz Grafolingvistike, Dijalektologije, Leksikologije,Uporedne gramatike slavenskih jezika i Lingvostilistike bit će održani u srijedu, 2. 3. s početkom u 11:30 sati.