Usmeni ispiti kod prof. Remzije Hadžiefendić-Parić (drugi septembarski rok)

 7.10.2016.

11.00 sati:  Sintaksa, Opća lingvistika, Semantika (BJK) , Bosanski jezik 2 i 3 (RN)

12.00 sati: Ortoepija i ortografija, Bosanski jezik 1 (PO i RN), Lingvostilistika (BJK)