Usmeni ispiti iz Norme i kulture jezika i Historije bosanskoga standardnog jezika (apsolventi)

Ispiti će biti održani u subotu (13. 5. 2016. godine) u 11. 30h!