Usmeni ispiti i upisi ocjena kod dr. sc. Seada Nazibegovića

Svi usmeni ispiti kod dr. sc. Seada Nazibegovića će biti održani u petak (30. septembra) u 17.30h.