Upis kandidata u I godinu II ciklusa studija na Pedagoškom fakultetu u ak. 2016/17.

pfb-unbi-3

Obavijest o upisu kandidata u I godinu II ciklusa studija na Pedagoškom fakultetu u ak. 2016/17.

  • Prijem dokumenata se vrši u periodima od 24.6. do 15.7.2016. i od 1.9. do 30.9.2016. godine u vremenu od 8:00 do 15:00 u prostorijama Fakulteta (Luke Marjanovića bb, Žegar, Bihać (bivša kasarna Grmeč)).
  • Tekst Konkursa možete vidjeti na web stranici Fakulteta (pfb.unbi.ba).
  • Broj kandidata koji se primaju:

 

SMJER

 

BROJ STUDENATA
Bosanski jezik i književnost s historijom

 

20
Engleski jezik i književnost

 

20
Matematika i fizika

 

Matematika i informatika

20
Njemački jezik i književnost

 

20
Predškolski odgoj

 

20
Razredna nastava

 

20
Tjelesni odgoj i sport

 

20